Paraziti su organizmi koji se hrane na račun drugog domaćina u toku dužeg vremenskog perioda. Prisustva parazita na ljubimcu mogu da variraju od malih promena u ponašanju (npr. češanje, grickanje, češanje po ušima ili povlačenje zadnjice po podu), preko očiglednih patoloških promena u tkivu (npr. otpadanje dlake i rane na koži) sve do smrti u nekim slučajevima!

Ukoliko primetite neke od navedenih simptoma, obratite se Vašem groomeru. Uz odgovarajuće preparate, već postojući paraziti se mogu ukloniti. Nakon toga, Vaš pas treba da dobije odgovarajuću zaštitu, kako bi se pojava novih parazita sprečila.